drømmegull.no

Aventurin Oransje

Healing med Oransje Aventurin:

Oransje Aventurin regnes som en stein av lykke, formue og en manifester av spennende nye muligheter. Den har blitt kalt "hviskestein" siden energien til denne steinen bidrar til å stille den kritiske og dømmende indre stemmen.

 Denne naturlige edelstenen stimulerer sakralchakraet og oppmuntrer til personlig kraft, uavhengighet, originalitet og selvtillit. 

Oransje Aventurin øker motivasjonen og drivkraften, den hjelper til med manifestasjon og bringer munterhet inn i livet ditt. Denne steinen antas å være en positiv velstandsstein, som sprer negative følelser, forsterker lederskap, fremmer medfølelse og oppmuntrer til utholdenhet. 

Store forekomster av Orange Aventurine finnes over hele verden, med de viktigste lokalitetene i India og Brasil.

Aventurin er en form for Kvarts.

kr 54,00
drømmegull.no