drømmegull.no

Kalsitt Gul

Healing med Gul Kalsitt:

Kalsitt Gul - Zodiac: Pisher, Sagitarius 

Gul kalsitt er assosiert med solar plexus, selvtillit og håp. 

Den sies å være effektivt til å rydde ut gamle energimønstre og øke personlig motivasjon og drivkraft. 

Gul Kalsitt er spesifikt en klarere av akkumulert selvtvil, og gir deg muligheten til en ren følelsesmessig tavle. 

Kalsitt betyr styrke av ånd og energi. 

Gul kalsitt lindrer og bringer balanse i følelser, fremmer optimisme og håp, øker selvtillit og egenverd og inngir en dyp følelse av ro. 

Den utdyper intuisjon og persepsjon og bringer oss inn i utvidet bevissthet om det åndelige og guddommelige. 

Gul kalsitt er en fantastisk positiv stein. Ved å jobbe med Solar Plexus Chakra, løfter denne steinen umiddelbart humøret vårt og øker vår selvverd og selvtillit.

kr 50,00
drømmegull.no