drømmegull.no

Orasje Kalsitt (Rå Ubehandlet Stein)

Healing med Gul Kalsitt:

Gul kalsitt er assosiert med solar plexus, selvtillit og håp. 

Den sies å være effektiv til å rydde ut gamle energimønstre og øke personlig motivasjon og drivkraft. 

Gul Kalsitt er spesifikt en klarerer av akkumulert selvtvil, og gir deg muligheten til å få en ren følelsesmessig tavle. 

Kalsitt betyr styrke av ånd og energi. 

Gul kalsitt lindrer og bringer balanse i følelser, fremmer optimisme og håp, øker selvtillit og egenverd og inngir en dyp følelse av ro. Den utdyper intuisjon og persepsjon og bringer oss inn i utvidet bevissthet om det åndelige og guddommelige. 

Gul kalsitt er en fantastisk positiv stein. 

Ved å jobbe med Solar Plexus Chakra, løfter denne steinen umiddelbart humøret vårt og øker vår selvverd og selvtillit.

kr 90,00
drømmegull.no