drømmegull.no

Rød Apatitt

Rød apatitt gir en intens aktiveringskraft som gir gjenklang gjennom blodet og kobler seg til alle cellene i kroppen. Dette er en stein av lyskroppsaktivering som virker gjennom det fysiske og går innover derfra.

Røde apatitts energier sentreres i hjertet, og de ser ut til å ha en tilknytning til blodet og sirkulasjonssystemet. Det er en veldig åpenbar "flyt" til måten rød apatitts strømmer beveger seg inn i og gjennom kroppen. De kommer inn gjennom hjertechakraet, og de følger blodet inn i lungene, hodet og deretter til alle deler av kroppen.

Apatitts navn er avledet fra et gresk ord som betyr 'bedra.' Dette er på grunn av mangfoldet av farger og formasjoner som denne steinen forekommer i, noe som gjør det lett å forveksle den med andre mineraler. 


kr 82,00
drømmegull.no